Dla inwestorów PL

Dla inwestorów PL

Uwaga! Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r.

SPÓŁKA

Spółka powstała w 2008 r. pod nazwą Site S.A. Od 2010 r. jest notowana na alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – NewConnect. W III kw. 2017 r. ZWZ Spółki zdecydowało o rozszerzeniu przedmiotu działalności oraz o zmianie nazwy na Fat Dog Games S.A.

Obecna działalność Fat Dog Games S.A. koncentruje się na wydawaniu i portowaniu gier. Aktywność Fat Dog Games S.A. jest skierowana ku wyszukiwaniu wartościowych projektów gier komputerowych w ostatniej fazie realizacji, wspieraniu deweloperów w ich produkcji (w tym finansowaniu), a następnie wydawaniu gier (oraz na ich aktywnej promocji i marketingu) na platformach cyfrowych oraz sprzedaży detalicznej na rynkach międzynarodowych. Z pomocy Spółki skorzystać mogą zarówno grupy amatorskie, jak i profesjonalne studia. Spółka jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z podmiotami z branży growej oraz instytucjami otoczenia biznesu (w Polsce i za granicą), chcąc budować dla siebie i spółek zależnych możliwości tańszego i lepszego tworzenia nowych produktów, innowacyjnych rozwiązań oraz skuteczniejszej promocji marki, produktów oraz firmy za granicą.

W skład Grupy Kapitałowej Fat Dog Games S.A. wchodzi Fat Dog Games S.A. jako podmiot dominujący oraz spółki:

  • Fat Dog Games sp. z o.o. (dawniej Dopamine sp. z o.o.), podmiot w 100% kontrolowany przez Fat Dog Games S.A.;
  • Fat Dog Development sp. z o.o. (nazwa handlowa: No Gravity Development), podmiot w 100% kontrolowany przez Fat Dog Games S.A..

W skład Zarządu Fat Dog Games S.A. wchodzą:

  • Aleksander Sierżęga – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Jarosław Grzechulski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Kamila Kliszka – Członek Rady Nadzorczej,
  • Jakub Sergiusz Ryzenko – Członek Rady Nadzorczej,
  • Bartosz Kubacki – Członek Rady Nadzorczej,
  • Łukasz Rosiński – Członek Rady Nadzorczej.

STRATEGIA

Działania Fat Dog Games koncentrują się na realizacji opublikowanego planu wydawniczego, a także wydawaniu i portowaniu projektów (głównie na konsole), które nie wymagają istotnego zaangażowania finansowego.

Aktualny harmonogram wydawniczy Spółki.

DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 R.:

WALNE ZGROMADZENIA

GIEŁDA

Notowania Fat Dog Games S.A. na NewConnect

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Raportu za kwartal I 2019 r., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiLiczba głosów na WZA% akcji% głosów
Sierżega Aleksander16 250 00011,7316 250 00011,73
Swadkowski Tomasz12 000 0008,6712 000 0008,67
Erne Ventures SA11 525 6998,3211 525 6998,32
Gdaniec Zdzisław9 580 6766,929 580 6766,92
Arionn FIZ7 685 9535,557 685 9535,55
Pozostali81 439 05358,8181 439 05358,81
Razem138  981 381135 981 381100 100 

Animator rynku:

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27,

43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 (33) 812-84-40

fax +48 (33) 812-84-42

e-mail: bdm@bdm.com.pl

Autoryzowany Doradca:

ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.

30-741 Kraków, ul. Rączna 66 B

tel. 12 292 43 63

e-mail: abistema@abistema.pl

Instytucje rynku kapitałowego

New Connect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Komisja Nadzoru Finansowego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Narodowy Bank Polski

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

RAPORTY BIEŻĄCE

Raporty EBI

Raporty ESPI

KALENDARIUM

KONTAKT

Kontakt dla Inwestorów:

e-mail: contact@fatdoggames.com