Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r.

Zarząd Fat Dog Games S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27.06.2019 r. na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Paweł Orłowski s.c., przy ul. Chłodej 15 w Warszawie.

W załączeniu:

  • pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  • projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
  • Załącznik „liczba akcji i głosów”